Doktor nauk prawnych, radca prawny w Kancelarii Leśniewski Borkiewicz Kostka & Partners, Przewodniczący Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie nowych technologii, własności intelektualnej, dobrach osobistych oraz szeroko pojętym e-commerce.