Czwarta edycja

DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

to coroczna, jednodniowa konferencja z udziałem czołowych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych, którzy podczas spotkania omówią najważniejsze trendy i zmiany oraz odpowiedzą na najważniejsze pytania z tego obszaru istotne zarówno dla sektora komercyjnego, jak i publicznego.

Do udziału zapraszamy:

  • inspektorów ochrony danych osobowych
  • informatyków odpowiedzialnych za zabezpieczanie sieci i systemów informatycznych
  • osoby odpowiedzialne za obieg dokumentów, ich archiwizację i organizację kancelarii tajnych
  • dyrektorów zarządzających, sekretarzy
  • audytorów i radców prawnych

Harmonogram

27.02.2023 r.

Rejestracja uczestników

8.30–9.00

Otwarcie konferencji

09.00–09.05
dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawy, redaktor naczelna „ABI Expert”
autorka koncepcji merytorycznej, prowadząca konferencję

1.

E-doręczenia z perspektywy Inspektora Ochrony Danych

09.05–09.25
• czy e-doręczenia to nowy proces w organizacji
• aktualizacja dokumentacji pod kątem uwzględnienia e-doręczeń
• szkolenia – kogo i w jakim zakresie należy przeszkolić oraz ja to wykazać
dr Beata Konieczna-Drzewiecka

2.

Marketing a komunikacja obsługowa z klientem – do prowadzenia jakich działań potrzebna jest zgoda klienta

09.25–9.45
• czym jest marketing, kiedy obsługowy kontakt z klientem może być traktowany jako marketing?
• zgoda – kiedy potrzebna i jak ją pozyskać zgodnie z prawem
• komunikacja marketingowa bez zgody? Może niemożliwe jest jednak możliwe?
mec. Milena Wilkowska, radca prawny

3.

„Rezydencja danych” oraz „suwerenność cyfrowa” UE i ich znaczenie dla międzynarodowej wymiany danych

9.45–10.05
• czym jest „rezydencja danych” i czy jest czymś nowym w rozwoju prawa o ochronie danych?
• postulat „suwerenności cyfrowa” UE i jego znaczenie dla międzynarodowej wymiany danych
• „rezydencja danych” – przykłady unijne i krajowe (w tym polskie)
dr Damian Karwala, radca prawny

4.

Przetwarzanie niektórych rodzajów danych osobowych kandydatów na pracowników na żądanie potencjalnego pracodawcy

10.05–10.25
• ogólne zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników przetwarzanych na żądanie potencjalnego pracodawcy
• przetwarzane danych osobowych kandydata/tki na pracownika dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
• kontrowersje wokół przetwarzania przez potencjalnego pracodawcę daty urodzenia oraz numeru PESEL i adresu zamieszkania kandydata na pracownika
dr Magdalena Rycak, radca prawny

5.

Akt o rynkach cyfrowych (DMA) i nowe wyzwania dla ochrony danych osobowych

10.25–10.45
• jakie obowiązki przyniesie DMA w zakresie ochrony danych;
• kogo dotknie nowa regulacja i czemu nie tylko strażników dostępu;
• jak rozstrzygać ewentualne konflikty pomiędzy RODO i DMA;
• jakie nowe prawa tworzy DMA dla podmiotów danych i użytkowników biznesowych.
dr Iga Małobęcka-Szwast, radca prawny

6.

Akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych a przetwarzanie danych osobowych w reklamie internetowej

10.45–11.05
• zakaz profilowania reklamowego małoletnich i na podstawie szczególnych kategorii danych
• transparentność reklamy internetowej i systemu rekomendacji
• zgoda na śledzenie i łączenie danych dla „strażników dostępu``
mec. Mateusz Franke, radca prawny

Przerwa

11.05-11.30

7.

Dopuszczalność przetwarzania danych biometrycznych a zasada minimalizacji danych

11.30–11.50
• dane biometryczne a cyfrowe odwzorowanie cech fizycznych
• przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych biometrycznych
• minimalizacja – nowe spojrzenie
dr Krzysztof Wygoda

8.

Cywilnoprawna ochrona danych osobowych - wybrane zagadnienia z perspektywy pytań prejudycjalnych skierowanych do TSUE

11.50–12.10
• jak należy interpretować szkodę z perspektywy ochrony danych osobowych -czy sama utrata kontroli nad danymi osobowymi jest podstawą do zasądzenia odszkodowania
• jak należy ustalać wysokość odszkodowania w przypadku szkody powstałej naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych - jakie kryteria należy przyjąć)
• kwestia art. 24 i 32 RODO - czy jeżeli wprowadzono odpowiednie środki techniczno-organizacyjne ochrony danych osobowych, a pomimo tego doszło do naruszenia danych osobowych, to czy będzie występowała możliwość zwolnienia się z odpowiedzialności przez administratora lub procesora
• czy szkoda niemajątkowa powstaje dopiero wtedy, kiedy doszło do naruszenia prawa o ochronie danych osobowych w wystarczająco poważnym stopniu
dr Wojciech Lamik, radca prawny

9.

Rejestry rozproszone oraz blockchain - możliwości i wyzwania w kontekście ochrony danych

12.10–12.30
• koncepcja i mechanizm działania rejestrów rozproszonych oraz blockchain
• blockchain - prywatność, anonimowość i bezpieczeństwo w aspekcie ochrony danych
• perspektywa wykorzystania technologii blockchain w obszarach prywatnych i publicznych
Mariola Więckowska

10.

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych dokonywana w procesie legislacyjnym

12.30–12.50
• podstawy prawne dokonywania oceny skutków dla ochrony danych w procesie legislacyjnym
• do kogo należy dokonanie oceny skutków dla ochrony danych w procesie legislacyjnym
• najistotniejsze wskazówki, jak prawidłowo dokonywać oceny na etapie legislacji
dr Urszula Góral

11.

Wyzwania związane z przetwarzaniem danych osobowych po nowelizacji kodeksu pracy

12.50–13.10
• zakres danych przetwarzanych przez pracodawcę w związku z pracą zdalną i badaniem trzeźwości
• retencja danych
• ryzyko związane z przetwarzaniem danych
dr Dominika Dörre-Kolasa, radca prawny

12.

Naruszenia ochrony danych osobowych – przykłady praktyczne w obszarze HR

13.10–13.30
• dokumentacja
• pracownicy
• kandydaci
• wypadki przy pracy
Jan Rabczuk

Przerwa

13.30-13.50

13.

Jak wybrać przetwarzającego?

13.50–14.10
• co to znaczy, że mogę powierzyć temu, kto daje gwarancje?
• jak sprawdzić, kto dane gwarancje?
• renoma jako podstawa wyboru
dr Paweł Litwiński, adwokat

14.

Zgoda administratora na dalsze powierzenie przetwarzania oraz udostępnianie danych osobowych przez podmiot przetwarzający

14.10–14.30
• przykłady powierzenia i udostępniania danych w realizacji administrator – podmiot przetwarzający
• dodatkowe postanowienia w umowach z podmiotem przetwarzającym
• zarządzanie kompatybilnością łańcucha powierzenia przetwarzania
Tomasz Izydorczyk

15.

Przegląd naruszeń zgłaszanych UODO

14.30–14.50
• naruszenia w sektorze publicznym
• naruszenia w sektorze prywatnym
• praktyka obsługi naruszenia w decyzjach Prezesa UODO
mec. Magdalena Czaplińska, radca prawny

16.

Lekarz i ZUS podczas wystawiania eZLA

14.50–15.10
• rola i odpowiedzialność ZUS
• rola i odpowiedzialność lekarza
• stanowisko UODO (decyzje)
Agnieszka Gębicka, mec. Sławomir Wichrowski, radca prawny

17.

Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu antymobbingowym

15.10–15.30
• podstawy prawne i cel przetwarzania
• realizacja obowiązku informacyjnego
• postępowanie antymobbingowe a ochrona sygnalistów
dr Arleta Nerka

18.

Projekt Data Act a RODO

15.30–15.50
• status prac nad projektem Data Act
• kiedy możemy spodziewać się zmian?
• udostępniania danych (w tym osobowych) generowanych w wyniku > korzystania z produktu (np. inteligentnej lodówki lub samochodu) powiązanej usługi użytkownikom tego produktu lub tej usługi (B2C)
• udostępniania danych (w tym osobowych) przez posiadaczy danych odbiorcom danych (B2B)
mec. Izabela Kowalczuk-Pakuła, radca prawny

19.

Karnoprawna odpowiedzialność za smishing

15.50-16:10
• Pojęcia phishing, smishing i spoofing
• Sposoby działania sprawców
• Lista ostrzeżeń
• Co zmieni ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej
dr hab. Agnieszka Gryszczyńska

Podsumowanie i zakończenie konferencji

16.10

Prelegenci

Miejsce

konferencji stacjonarnej

Golden Floor Plaza

al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
www

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz indywidualny link do platformy. Zarejestruj się i sprawdź czy Twoje urządzenie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizator

Poznajmy się!

Koordynator ds. Zgłoszeń

Joanna Wąsiel

71 797 48 35

joanna.wasiel@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

71 798 48 40

71 798 48 48

odo@abi-expert.pl

Zgłoś się w najniższej cenie!

Wydawca kwartalnika „ABI Expert”
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005