Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do rodo, ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów sektorowych (CH Beck, 2021). Wykładowca Uniwersytetu SWPS i na studiach podyplomowych na kilku wyższych uczelniach. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia rodo. W przeszłości m.in. członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, m.in. „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (2009), „Prawo Internetu” (2007), „Prawo reklamy i promocji” (2007), „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach, wykładowca na kilku wyższych uczelniach.