Radca prawny, ekspert w dziedzinie wdrażania systemów sztucznej inteligencji (uczenie maszynowe, głębokie, LLM) z perspektywy biznesowej, technologicznej oraz prawnej z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze prawa nowych technologii oraz prawa finansowego. Współpracował z największymi instytucjami finansowymi i dostawcami rozwiązań technologicznych przy projektach z obszaru sztucznej inteligencji (AI), chmury obliczeniowej oraz cyberbezpieczeństwa. Prowadził projekty związane z wdrażaniem ram dla AI Governance oraz wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Doradzał bankom, telekomom i platformom eCommerce, a także mniejszym podmiotom z rynku finansowego. Odpowiadał za kluczowe obszary związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, w tym z perspektywy etyki i regulacji. Pracował w bankach oraz instytucjach nadzorczych i regulacyjnych, w tym w UKNF oraz NBP; odbył staże w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Europejskim Banku Centralnym. Brał udział w pracach legislacyjnych; jest współautorem opinii prawnej dla shadow rapporteur w zakresie AI Act. Zastępca przewodniczącego podgrupy m.in. prawa i etyki w ramach Grupy Roboczej ds. Sztucznej inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministra w latach 2021–2023. Przewodniczący sekcji Sztucznej inteligencji przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Autor m.in. książki „Sztuczna inteligencja. Praktyczny przewodnik dla sektora FinTech” (2023) i szeregu artykułów naukowych. Współzałożyciel i CEO spółki GovernedAI dbającej o bezpiecznej i odpowiedzialne oraz etyczne wdrażanie rozwiązań w zakresie AI. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, SGH i SWPS. Przeprowadził około 100 szkoleń i warsztatów z zakresu nowych technologii.