Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek, w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”.