Radczyni prawna w kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k. specjalizująca się w szeroko pojętym prawie nowych technologii, prawie ochrony danych osobowych, prawie unijnym oraz prawie ochrony konkurencji. Adiunktka w Katedrze Prawa Europejskiego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa unijnego. Regularnie występuje na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych w Polsce i za granicą poświęconych tej tematyce. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się w szczególności na regulacji gospodarki opartej na danych i działalności platform internetowych.