Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii i mediów. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji; ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń.