Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowczyni na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych. Referentka licznych konferencji naukowych poświęconych prawnym aspektom ochrony danych osobowych. Obecnie pełni funkcję IOD w sektorze publicznym.