Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; wykładowca na wielu innych uczelniach oraz trener szkoleniowy z przedmiotowego zakresu. Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Referentka licznych konferencji naukowych poświęconych prawnym aspektom ochrony danych osobowych. Pełni także funkcję inspektora ochrony danych osobowych w sektorze publicznym.