Organizatorem jest kwartalnik „ABI EXPERT”

O tytule

„ABI EXPERT” to magazyn poświęcony problematyce ochrony danych osobowych oraz prawnym i praktycznym zagadnieniom administrowania informacjami.

Pismo jest przeznaczone dla inspektorów ochrony danych, administratorów danych, a także osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych, nadzór nad ich przetwarzaniem i zabezpieczaniem.

Kwartalnik ma charakter ekspercki, ale poruszane na jego łamach zagadnienia są prezentowane w przystępny sposób i dotyczą praktyki stosowania przepisów oraz technicznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych.

www.abi-expert.pl

Kwartalnik dostarcza: praktycznej wiedzy dotyczącej stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, informacji o wymogach z zakresu przetwarzania i zabezpieczania danych.