Założyciel R-P-B Legal, adwokat, prezes Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Specjalizuje się w obszarze ochrony danych osobowych, prywatności, nowych technologii, internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Doradza przede wszystkim branży finansowej, FMCG, online i produkcja/przemysł, a także healthcare.

Wielokrotnie uczestniczył podczas kontroli organu nadzoru, a także reprezentował klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych. Uczestniczy w pracach legislacyjnych. Wykłada na licznych uczelniach wyższych. Jest współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych.