Prawniczka, działaczka społeczna i publicystka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, w latach 2012–2020 wiceprzewodnicząca europejskiej sieci European Digital Rights, od 2018 r. prowadzi podcast Panoptykon 4.0.