Doktor nauk prawnych, radca prawny, urzędnik unijny – prawnik w zespole prawnym Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB). Autor ponad 30 publikacji dotyczących prawnych aspektów nowych technologii zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w tym współautor komentarzy do rodo oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Prócz ochrony danych osobowych zajmuje się także tematyką cyberbezpieczeństwa.