Partner dotlaw, kancelarii prawnej spółek i projektów technologicznych, IOD m.in. w podmiotach świadczących usługi telemedyczne, ochrony zdrowia i opieki. Członek International Association of Privacy Professionals, CIPP/E oraz CIPM. Przewodniczący podgrupy roboczej współadministratorów aplikacji do contact tracingu działającej przy sieci eZdrowie na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2020/1023.