HARMONOGRAM

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
PANEL I: Najnowsze orzeczenia, rozstrzygnięcia i opinie – wnioski i konsekwencje dla przedsiębiorców

Od sprawy Fashion ID do wdrożenia współadministrowania danymi w organizacji

 • co tak naprawdę wynika z 3 orzeczeń TSUE dotyczących współadministrowania danymi
 • w jakim zakresie można lub trzeba wdrożyć współadministrowanie w naszej organizacji
 • umowa o współadministrowanie danymi

Top 5 rozstrzygnięć Prezesa UODO i ich znaczenie dla przedsiębiorców

 • co Prezes UODO uznaje za prawnie uzasadniony interes
 • jak weryfikowane są umowy powierzenia
 • jak Prezes UODO ocenia naruszenia

Sprawa Schremsa, czyli o możliwych trudnościach dla międzynarodowej wymiany danych

 • sprawa Schrems 2.0 i jej możliwe konsekwencje
 • opinia rzecznika generalnego i co z niej wynika
 • jak radzić sobie z brakiem nowych klauzul modelowych

Po co przedsiębiorcy polityka plików cookies

 • czym są pliki cookies
 • podstawy przetwarzania danych osobowych a cele wykorzystywania plików cookies
 • przekazywanie danych podmiotom trzecim

Rodo: od Listy Kontrolnej Zgodności z Przepisami do Wdrożenia Biznesowego

 • jak przenieść działania związane z przestrzeganiem rodo z jednorazowej aktywności do wdrożenia biznesowego
 • zasady rodo, krok po kroku, w Twojej firmie
 • jak program prywatności rodo może pomóc Twojej firmie w osiągnięciu sukcesu

11.25 – 11.40 Przerwa kawowa
PANEL II: Wyzwania dla sektora publicznego, bezpieczeństwo danych w sieci i cyberprzestępczość

Administrowanie i współadministrowanie w sektorze publicznym

 • administratorzy po zmianach przepisów spowodowanych tzw. ustawą sektorową wdrażającą rodo
 • weryfikacja relacji między administratorami w kierunku ustalenia, czy mamy do czynienia ze współadministrowaniem
 • dokumentowanie współadministrowania – z czego mogą wynikać zasady decydowania o celach i sposobach przetwarzania danych oraz zakres odpowiedzialności współadministratorów publicznych

Ochrona danych osobowych a transmisja i udostępnianie nagrań z sesji organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego

 • transmitowanie sesji a dostęp do informacji publicznej
 • uczestnictwo w sesji a prawo do prywatności uczestników sesji
 • czy transmitowanie sesji skutkuje dopuszczalnością transmitowania i udostępniania nagrań z posiedzeń komisji rad i sejmików

Monetyzacja danych osobowych przez cyberprzestępców

 • w jaki sposób cyberprzestępcy pozyskują dane osobowe;
 • jak cyberprzestępcy wykorzystują dane osobowe;
 • przykłady incydentów, w których wykorzystano dane osobowe

Dlaczego wyciek małego zakresu danych może powodować ogromne skutki dla podmiotów danych

 • czego nie wiemy o internecie i jakie informacje można w nim znaleźć i powiązać je z podmiotami danych
 • niedoszacowane zagrożenia związane z możliwością łączenia różnych źródeł ogólnodostępnych informacji
 • co inspektor ochrony danych powinien wiedzieć o tzw. „deep web” i „darknet”

13.10 – 13.45 Przerwa kawowa i poczęstunek
PANEL III: Kluczowe problemy ochrony danych osobowych w zatrudnieniu

Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji

 • które dane osobowe można, a których nie można zbierać w ramach prowadzonej rekrutacji
 • kiedy pracodawca może poprosić np. o PESEL, zaświadczenie lekarskie, obywatelstwo, informację dotyczącą stanu zdrowia

Prawne i praktyczne dylematy stosowania zgody jako przesłanki przetwarzania danych osobowych w prawie pracy

 • jakie warunki musi spełnić „legalna” zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona wobec pracodawcy
 • kiedy po zgodę nie powinno się sięgać, ponieważ istnieją inne podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
 • kiedy zgoda jest wymuszona; forma wyrażenia zgody – jak zgodę wyrazić i jak wykazać jej wyrażenie

Monitoring wizyjny w zakładzie pracy

 • różne podstawy prawne zastosowania monitoringu w zakładzie pracy
  a regulacje kodeksowe
 • kiedy można zastosować monitoring wizyjny – czy rzeczywiście monitoring zawsze jest niezbędny
 • w jakim celu i jak bywa stosowany monitoring – przykłady i antyprzykłady na podstawie praktyki
  i orzecznictwa

Kontrola i „inne formy monitoringu” wobec pracowników – granice i podstawy prawne

 • kontrola poczty, telefonów, GPS-ów
 • kontrola trzeźwości
 • kontrola czasu pracy

Wśród prelegentów